Články

V časopisech Regena a Regenerace šlo především o konsultace s čtenáři a jakousi formu homeopatické poradny.

V ostatních časopisech šlo o zápisky lekcí zahraničních lektorů a vlastní kazuistiky či monografická zpracování jednotlivých léků či skupin (Thuja, Helleborus, Lachesis, Carcinosinum, Foliculinum, Ferrum, Tarentula, Trilium pendulum, Ranunculaceae).

V časopise Homeopathic Links to byl příspěvek Thuja.

V loňském roce měl vyjít obsáhlý proving Ephemera vulgata v Homeopatic Links, provedený 12 provery, včetně kazuistiky, nyní je ale umístěn na Provings.info Jorga Wichmana. Z materiálu tohoto provingu bude oficielní cestou vyroben řádný homeopatický lék.