Nosody

Kniha vznikla v ranné fázi české porevoluční homeopatie, kdy „nám všem začínajícím“ chyběly jakékoliv informace o spoustě léků.

Obsahuje pět nejdůležitějších nosod (Tuberculinum, Luesinum, Medorhinum, Carcinosinum, Psorinum). Posledně jmenovanou kapitolu napsala MUDr. Lenka Chvojková.

V době kdy kniha vyšla, jednalo se např. o vůbec první česky psaný text o Carcinosinu.

Výtisk je nyní rozebraný.