Přirozený rodinný život

Tato kniha je nyní překládána. Vyjde v roce 2012.

Je napsána populárnějším způsobem než Jak pečovat o....., a vyjde ve stejném nakladatelství, Malvern.

Zdůrazňuje to, co je pro výchovu dítěte naprosto nejdůležitější, tedy vřelý přístup k němu.

A důležitost jednoznačné výchovy. A porodního zážitku, nikoliv pro rodiče, ale pro kvalitu celého dalšího života dítěte.

A důležitost a vhodnost domácího porodu. To je v našich hostilních poměrech ke svobodě jednotlivce a jeho rozhodování aktuelní téma.

Knihu považuji za zajímavou. V dnešní přetechnizované době, kdy lidský přístup kvapem mizí i z oborů původně bazálně lidských, jako je třeba zdravotnictví, ale mizí i z rodinných společenstev.

Špatná výchova, ať už rozmazlování, nebo naopak příkrost ve výchově, vytváří špatné jedince. Ty pak potkáváme v politice nebo na cestě zločinu.